panorama

Roots Karibense

Christel Monsanto, Vriend, onderzoekster en schrijfster heeft onlangs in opdracht van het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag, deel 4 in de reeks “Voorouders van Verre” geschreven. Roots Karibense gaat over de Nederlandse Antillen.

De eerste presentatie vond in september jongstleden in Nederland plaats. 'Roots Karibense' is een handleiding voor genealogisch (stamboom) onderzoek naar Antilliaanse en Arubaanse voorouders, waarbij aandacht wordt besteed aan de mobiliteit binnen het Caribische gebied en daarbuiten.

Tijdens een bijeenkomst op 2 december 2009 in het Landhuis Bloemhof presenteerde Christel het boek en vertelde over de totstandkoming en de inhoud ervan. Ook toonde zij een aantal familiefoto's en afbeeldingen van akten uit het archief.

RootsKaribense

zaalvol

 

 

 

 

 

 

 --

Roots Karibense (Caribische wortels) - Christel Monsanto Voorouders van Verre deel 4: De Nederlandse Antillen (Den Haag 2009) 127 blz. ISBN 978-90-5802-071-0


Lezing over Jan Gerard Palm

Op 4 november 2009 was er in samenwerking met de Universiteit van de Nederlandse Antillen een lezing door prof. dr. ir. J. I. M. (Joop) Halman over de muzikale patriarch Jan Gerard Palm.

Joop Halman is een achterkleinzoon van de oudst bekende Curaçaose componist Jan Gerard Palm (1831 - 1906).jhalman Samen met Robert A. Rojer, eveneens een directe afstammeling van Jan Gerard Palm, schreef hij het in 2008 bij uitgeverij KITLV verschenen boek “Jan Gerard Palm, leven en werk van een muzikale patriarch op Curaçao”.

In de lezing voor een stampvolle aula besteedde professor Halman niet alleen aandacht aan Palm zelf, maar ook aan het dagelijks leven, de stedenbouwkundige structuur en architectuur van Curaçao in de 19e eeuw, geïllustreerd met veel beeldmateriaal.

Tijdens de lezing zorgden Jean-Jacques Rojer en Pierre Dunker voor een muzikale omlijsting van de avond.

 


 

Excursie naar landhuis Jan Thiel

Dit landhuis was onderdeel van de plantage Damasco, welke reeds tegen het einde van de l7de eeuw werd gesticht. De naam Jan Thiel verwijst naar de eerste eigenaar: Jan Thielen.

Tijdens deze excursie werden het landhuis en de bijgebouwen bezichtigd. De uitleg over de gebouwen en de laatste restauratie werd verzorgd door Gerda Gehlen en Michael Newton.

Hierna werd er iets te drinken aangeboden en was er een korte uitleg over de geschiedenis van de plantage.

Vandaar kon via het hofje terug worden gelopen naar de parkeerplaats, terwijl onderweg uitleg werd gegeven over de bijzonderheden in het hofje, waaronder de putten, waterbakken en irrigatiekanalen.

 

 


 

 

Lezing door Wim Renkema

Op 3 juni 2009 organiseerde het bestuur in het auditorium van de Openbare Bibliotheek een lezing door dr. Wim Renkema, getiteld: “Een leven in de West; Van Raders en zijn werkzaamheden op Curaçao” 

vanraders

De historicus Wim Renkema is werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs. In de jaren 1970 tot 1975 was hij leraar geschiedenis aan het Peter Stuyvesant College. Hij promoveerde in 1981 op een proefschrift over het Curaçaose plantagebedrijf; het bekende en veel geraadpleegde  boek “Het Curaçaose plantagebedrijf in de negentiende eeuw”. In dezelfde tijd publiceerde hij enkele artikelen over onderwerpen uit de Curaçaose geschiedenis. Sinds zijn pensionering, enige jaren geleden, heeft hij het archiefonderzoek naar de Curaçaose geschiedenis weer opgevat. Het resultaat hiervan is een nieuwe publicatie over gouverneur Van Raders, dat binnenkort verschijnt. 


Van Raders verbleef op Curaçao van 1816 tot 1845, eerst als militair en van 1836 – 1845 als Gezaghebber, in welke functie hij diverse landbouwexperimenten opzette om de economie van de kolonie te bevorderen.  De in 1794 in Doesburg geboren Van Raders kwam al op jonge leeftijd bij de marine en de landmacht terecht.

Een biografie over deze Reinier Frederik baron Van Raders is te vinden op Wikipedia: Van Raders - Wikipedia
Excursie naar de kerk van Willibrordus en het landhuis Jan Kock

Op 15 maart was er een excursie naar de in 1888 door pastoor Vincent Jansen gebouwde kerk van Willibrordus.

Na een uitleg over de historie van het dorp en de bouwgeschiedenis van de vier opvolgende kerken door Els kon er worden rondgekeken. 

Daarna ging iedereen naar landhuis Jan Kock, alwaar een hapje en een drankje klaar stond. Hier vertelden Helma en Christel over de geschiedenis van het landhuis en over de nabij gelegen zoutpannen. Ook de omliggende landhuizen kwamen kort aan bod. Vervolgens kon er worden rondgekeken in het huis dat momenteel een kunstatelier huisvest. Ook de kelder is daartoe ingericht. Voor de liefhebbers was er na afloop iets te eten.


 

Excursie naar Synagoge en Joods Museum
Eind februari was er een geslaagde excursie naar de Synagoge en het Joods Museum.
De laatste keer dat wij daar waren is al weer tien jaar geleden en sindsdien is het museum ingrijpend verbouwd. Na een welkomstwoord kregen we eerst een uitleg in en over de Synagoge. Deze uitleg werd verzorgd door de heer René Maduro.

Daarna splitste het gezelschap zich in twee groepen en werd er een rondleiding in het gerenoveerde museum gegeven door de gidsende dames Michèle Capriles en Myrna Moreno.
Meer informatie over de Synagoge staat op hun eigen website www.snoa.com

Na afloop werd er druk bijgepraat.


 

Lezing Oorlogsgraven en -slachtoffers
Op 8 april was er een lezing in de openbare bibliotheek op Scharloo over de Militaire Begraafplaats aan de Roodeweg en over de Antilliaanse oorlogsslachtoffers in de Tweede Wereldoorlog.
De lezing werd op heldere wijze gehouden door de heer Rozenburg, officier bij de Koninklijke Marine en nauw betrokken bij de Stichting Militair Erfgoed Curaçao. Naast ondersteuning met dia's vertoonde hij ook unieke filmbeelden van Curaçao vanaf een Duitse onderzeeboot.


Excursie naar de landhuizen Santa Cruz en Knip

Op zondag 22 juni 2008 organiseerde het bestuur organiseerde een geslaagde excursie naar de landhuizen Santa Cruz en Knip.

Het in particulier bezit zijnde landhuis Santa Cruz dateert uit de 18de eeuw en is lange tijd door dezelfde familie bewoond. Opvallend aan het gebouw zijn de twee ongelijke gevels. Binnenkort start men op het terrein met een appartementenproject.

Het landhuis Knip is eigendom van de Stichting Monumentenzorg en herbergt het Museo Tula onder leiding van mevrouw Jeanne Henriquez. Na ontvangst met awa di tamerijn en pastechi was er een inleiding, waarna men in twee groepen een rondleiding door het museum kreeg. Na afloop bleef een groot deel van de Vrienden achter om van de lunch te genieten.

Landhuis Santa Cruz:

Landhuis Knip:

 

 

Excursie naar landhuis Bloemhof

excursie Bloemhof

Bij de excursie naar dit landhuis werd er uitleg gegeven over de restauratie van schilderijen en was er een rondleiding door het hofje en de bijgebouwen.


 

Lezing door prof. dr. P.C. Emmer

Een lezing voor de Vrienden en genodigden in de zaal van het Nationaal Archief over de gevolgen van de slavenemancipatie in het Caribisch gebied.
2006

 

Excursie naar drie historische panden te Scharloo
Bij deze excursie kregen de vrienden de gelegenheid om 3 historische panden, welke momenteel gerestaureerd worden, van binnen te bekijken. Door de uitvoerders werd enthousiast uitleg gegeven over de panden en de restauratie. 2006


 

Excursie naar Plantage Groot Sta. Martha
Excursie naar het landhuis Groot Santa Martha. Naast de bezichtiging van het landhuis werd tevens een wandeling gemaakt over het complex. Indira Pablo van Groot Sta. Martha en Helma Maduro hebben over de geschiedenis verteld en uitleg gegeven. 2006Historische Speurtocht door Otrobanda
Door de Vrienden werd een Historische Speurtocht gehouden door Otrobanda. Deze speurtocht werd opgezet door Erwin Gibbes van het Nationaal Archief en de belangstelling was zeer groot. De deelnemers werden in categorieën ingedeeld om te voorkomen dat de vaste rondleiders een onoverbrugbare voorsprong zouden hebben op enthousiaste beginnelingen.
2005Lezing over het belang van het behoud van bevolkingsgegevens
Het echtpaar Dee en Bonnie Larsen, van het Genealogisch Genootschap van Utah, hield een lezing over de doelstellingen van het Genootschap, een toelichting op hun werkzaamheden en het belang van het behoud van bevolkingsgegevens. Dee en Bonnie Larsen zijn in 2004 enige maanden in het archief werkzaam geweest om alle gegevens uit de Burgerlijke Stand op microfilm vast te leggen.
2004

Excursie naar Landhuis San Juan
Excursie naar het Landhuis San Juan. Een van de huidige eigenaren, de heer Reginald Schotborgh, heeft de rondleiding verzorgd. Hierbij werd verteld over de geschiedenis van de plantage San Juan, welke reeds vóór 1662 gesticht werd, en de families die er gewoond hebben. De rondleiding omvatte zowel het landhuis zelf als een wandeling langs het binnenwater en naar de kust.
2003

 

Lezing over de visie van de slavernij in de 19e eeuw
Door de historicus drs. Ronald Donk werd een lezing gehouden met als onderwerp "een historiografische verkenning van de literatuur welke over het onderwerp slavernij is verschenen". Hierbij kwamen diverse stromingen en schrijvers ter sprake.
2003

 

Lezing over de geschiedenis van het Jodendom op Curaçao en de film "Mi Lombrishi"
Op deze avond werd de film "Mi Lobrishi" van Marion Hillhorst gepresenteerd. De film gaat over het leven van de Joodse gemeenschap op Curaçao. De film werd ingeleid door de heer J. de Sola met een voordracht over de Geschiedenis van het Jodendom op Curaçao.
2003

 

Excursie naar "Newtown" - Jeremi
Excursie naar het oude bedrijfsgebouw "Newtown" gelegen te Jeremi, onder leiding van Michael Newton. Na bezichtiging van de gebouwen werd nog een wandeling gemaakt tot aan de voet van het gebergte waar vroeger de ingang was naar de mangaanmijnen. 2003
Bezoek aan de Joodse Begraafplaats "Beth Haim"
Door de Vrienden werd een bezoek gebracht aan de begraafplaats Beth Haim. Henry van der Kwast, voorzitter van de Beth Haim Restauratie Commissie, en Charles Gomes Casseres hebben de uitleg verzorgd.
Meer informatie over de begraafplaats staat op www.dodenakkers.nl
2000

 

Bezoek aan Landhuis Rooi Catootje en Bibliotheek Mongui Maduro
Door de vrienden werd een bezoek gebracht aan het Landhuis Rooi Catootje met de daarin gevestigde bibliotheek "Mongui Maduro". Mevrouw Ena Dankmeijer en Mevrouw Rose-Marie de Paula gaven uitleg en lieten de bezoekers een deel van de boeken en documenten zien.
Meer informatie over de bibliotheek staat op hun eigen website www.madurolibrary.org
2000

 

Wandeling door Willemstad aan de hand van Fred Fisher
Dia presentatie van opnamen van gebouwen, pleinen en straatbeelden uit de periode 1930 - 1960. De dia's zijn gemaakt van opnames uit de collectie van Fred Fisher. Selectie van dia's door Helma Maduro en Michael Newton. De presentatie was in handen van Michael Newton.
1999

 

Cursus Paleografie
Door enige medewerkers van het C.H.A. werd voor een kleine groep Vrienden een cursus paleografie verzorgd. Met veel enthousiasme werd hier aan deelgenomen.

 

Dia presentatie
Willemstad en omgeving rond de jaren 50
Presentatie van dia's, welke werden gemaakt van de negatieven van luchtopnames uit de collectie Fisher. Deze presentatie werd georganiseerd i.s.m. de fotograaf van het C.H.A.: de heer Eric Hu-A-Ng.
1998


Excursie naar de Synagoge Mikve Israel Emanuel en de Fortkerk
De vrienden hebben een bezoek gebracht aan twee religieuze instellingen en hun musea. Bij de Synagoge en het Museum werd uitleg gegeven door de heren Rene Maduro en Charles Gomes Casseres.
In de Fortkerk en het Museum werd de uitleg verzorgd door de heer Jay Haviser.
1997

 

Dia presentatie van de werkgroep Genealogie
Presentatie door 3 leden van de werkgroep Genealogie, met de thema's:
- Mamanan di Tera door John Schermer
- E origen di nos nomber di famia Kurazoleno door Felio Colinet
- Di stamboom pa historia di famia door Pido Römer.
1996

 

Excursie naar Nieuwpoort
Onder leiding van de heer Michael Newton werd een excursie naar het historische deel van Nieuwpoort georganiseerd.
1997

 

Busexcursie naar Bandabou
Bustocht naar Bandabou, georganiseerd voor Vrienden en belangstellenden. Deze tocht stond onder begeleiding van de heer Viernes Martis en bracht de deelnemers naar de volgende plaatsen: de plantages Patrick, Wacao en Tank di San Juan.
1996

 

Presentatie "Meer met Minder"
Lezing over twee vernieuwde methodes voor archiefbewerking. Deze lezing werd gepresenteerd door Geraldine Keijzer en Michiel Gruijthuijsen.De sprekers waren op Curaçao in verband met een project van het archief van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen.
1996