panorama

Lezing door prof. dr. P.C. Emmer

Een lezing voor de Vrienden en genodigden in de zaal van het Nationaal Archief over de gevolgen van de slavenemancipatie in het Caribisch gebied.
2006

 

Excursie naar drie historische panden te Scharloo
Bij deze excursie kregen de vrienden de gelegenheid om 3 historische panden, welke momenteel gerestaureerd worden, van binnen te bekijken. Door de uitvoerders werd enthousiast uitleg gegeven over de panden en de restauratie.
2006

 

Excursie naar Plantage Groot Sta. Martha
Excursie naar het landhuis Groot Santa Martha. Naast de bezichtiging van het landhuis werd tevens een wandeling gemaakt over het complex. Indira Pablo van Groot Sta. Martha en Helma Maduro hebben over de geschiedenis verteld en uitleg gegeven.
Van deze excursie is een fotogalerij aanwezig.
2006


Historische Speurtocht door Otrobanda
Door de Vrienden werd een Historische Speurtocht gehouden door Otrobanda. Deze speurtocht werd opgezet door Erwin Gibbes van het Nationaal Archief en de belangstelling was zeer groot. De deelnemers werden in categorieën ingedeeld om te voorkomen dat de vaste rondleiders een onoverbrugbare voorsprong zouden hebben op enthousiaste beginnelingen.
2005Lezing over het belang van het behoud van bevolkingsgegevens
Het echtpaar Dee en Bonnie Larsen, van het Genealogisch Genootschap van Utah, hield een lezing over de doelstellingen van het Genootschap, een toelichting op hun werkzaamheden en het belang van het behoud van bevolkingsgegevens. Dee en Bonnie Larsen zijn in 2004 enige maanden in het archief werkzaam geweest om alle gegevens uit de Burgerlijke Stand op microfilm vast te leggen.
2004

Excursie naar Landhuis San Juan
Excursie naar het Landhuis San Juan. Een van de huidige eigenaren, de heer Reginald Schotborgh, heeft de rondleiding verzorgd. Hierbij werd verteld over de geschiedenis van de plantage San Juan, welke reeds vóór 1662 gesticht werd, en de families die er gewoond hebben. De rondleiding omvatte zowel het landhuis zelf als een wandeling langs het binnenwater en naar de kust.
2003

 

Lezing over de visie van de slavernij in de 19e eeuw
Door de historicus drs. Ronald Donk werd een lezing gehouden met als onderwerp "een historiografische verkenning van de literatuur welke over het onderwerp slavernij is verschenen". Hierbij kwamen diverse stromingen en schrijvers ter sprake.
2003

 

Lezing over de geschiedenis van het Jodendom op Curaçao en de film "Mi Lombrishi"
Op deze avond werd de film "Mi Lobrishi" van Marion Hillhorst gepresenteerd. De film gaat over het leven van de Joodse gemeenschap op Curaçao. De film werd ingeleid door de heer J. de Sola met een voordracht over de Geschiedenis van het Jodendom op Curaçao.
2003

 

Excursie naar "Newtown" - Jeremi
Excursie naar het oude bedrijfsgebouw "Newtown" gelegen te Jeremi, onder leiding van Michael Newton. Na bezichtiging van de gebouwen werd nog een wandeling gemaakt tot aan de voet van het gebergte waar vroeger de ingang was naar de mangaanmijnen.
Van deze excursie is een fotogalerij aanwezig.
2003Bezoek aan de Joodse Begraafplaats "Beth Haim"
Door de Vrienden werd een bezoek gebracht aan de begraafplaats Beth Haim. Henry van der Kwast, voorzitter van de Beth Haim Restauratie Commissie, en Charles Gomes Casseres hebben de uitleg verzorgd.
Meer informatie over de begraafplaats staat op www.dodenakkers.nl
2000

 

Bezoek aan Landhuis Rooi Catootje en Bibliotheek Mongui Maduro
Door de vrienden werd een bezoek gebracht aan het Landhuis Rooi Catootje met de daarin gevestigde bibliotheek "Mongui Maduro". Mevrouw Ena Dankmeijer en Mevrouw Rose-Marie de Paula gaven uitleg en lieten de bezoekers een deel van de boeken en documenten zien.
Meer informatie over de bibliotheek staat op hun eigen website www.madurolibrary.org
2000

 

Wandeling door Willemstad aan de hand van Fred Fisher
Dia presentatie van opnamen van gebouwen, pleinen en straatbeelden uit de periode 1930 - 1960. De dia's zijn gemaakt van opnames uit de collectie van Fred Fisher. Selectie van dia's door Helma Maduro en Michael Newton. De presentatie was in handen van Michael Newton.
1999

 

Cursus Paleografie
Door enige medewerkers van het C.H.A. werd voor een kleine groep Vrienden een cursus paleografie verzorgd. Met veel enthousiasme werd hier aan deelgenomen.

 

Dia presentatie
Willemstad en omgeving rond de jaren 50
Presentatie van dia's, welke werden gemaakt van de negatieven van luchtopnames uit de collectie Fisher. Deze presentatie werd georganiseerd i.s.m. de fotograaf van het C.H.A.: de heer Eric Hu-A-Ng.
1998


Excursie naar de Synagoge Mikve Israel Emanuel en de Fortkerk
De vrienden hebben een bezoek gebracht aan twee religieuze instellingen en hun musea. Bij de Synagoge en het Museum werd uitleg gegeven door de heren Rene Maduro en Charles Gomes Casseres.
In de Fortkerk en het Museum werd de uitleg verzorgd door de heer Jay Haviser.
1997

 

Dia presentatie van de werkgroep Genealogie
Presentatie door 3 leden van de werkgroep Genealogie, met de thema's:
- Mamanan di Tera door John Schermer
- E origen di nos nomber di famia Kurazoleno door Felio Colinet
- Di stamboom pa historia di famia door Pido Römer.
1996

 

Excursie naar Nieuwpoort
Onder leiding van de heer Michael Newton werd een excursie naar het historische deel van Nieuwpoort georganiseerd.
1997

 

Busexcursie naar Bandabou
Bustocht naar Bandabou, georganiseerd voor Vrienden en belangstellenden. Deze tocht stond onder begeleiding van de heer Viernes Martis en bracht de deelnemers naar de volgende plaatsen: de plantages Patrick, Wacao en Tank di San Juan.
1996

 

Presentatie "Meer met Minder"
Lezing over twee vernieuwde methodes voor archiefbewerking. Deze lezing werd gepresenteerd door Geraldine Keijzer en Michiel Gruijthuijsen.De sprekers waren op Curaçao in verband met een project van het archief van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen.
1996