panorama

De Stichting en haar Bestuur

Bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Centraal Historisch Archief, in 1994, hebben enige personen het initiatief genomen om de Stichting "Vrienden van het Centraal Historisch Archief" op te richten.
De statuten werden op 6 juni 1995 bij notariële akte door notaris Senior (midden) vastgelegd:


Het eerste bestuur bestond uit: Eugene Boeldak, Michael Newton, Helma Maduro–Molhuijsen (niet op deze foto), Xiomara Sillie, Lena Kook, Sharline Zimmerman, John Schermer, Sidney Ritter (niet op deze foto) en Nolda Römer–Kenepa.

Op 17 december 2013 werd de naam van onze Stichting officieel gewijzigd. Ten overstaan van Notaris Kleinmoedig werden de nieuwe Statuten bekrachtigd in aanwezigheid van Mw. J.S.M.  Vos, voorzitter en de heer A.C.J. Renardus, lid van het Bestuur. De nieuwe naam zal luiden; “Stichting Vrienden van het Nationaal Archief van Curaçao”, in het kort “Vrienden van het Nationaal Archief”.

 De Doelstellingen van de Stichting zijn:

  • het ondersteunen van het werk en de belangen van het Nationaal Archief
  • het toegankelijk maken van de archieven
  • het bevorderen van historisch onderzoek in de archieven
  • het publiceren van historische bronnen
  • het bevorderen van de bekendheid van het Archief onder een breder publiek


De Stichting tracht haar doelen te bereiken door:

  • het stimuleren en intensiveren van contacten tussen hen die beroepshalve of uit liefhebberij de geschiedenis van de Nederlandse Antillen bestuderen of daar belangstelling voor hebben;
  • het initiëren, organiseren of doen organiseren van activiteiten ter bevordering van het beheer en gebruik van archieven; dit kan zijn in de vorm van lezingen, excursies of contactavonden;
  • het op directe of indirecte wijze verwerven van geldmiddelen en benodigdheden ten behoeve van de gestelde doelen en al hetgeen daarmee verband houdt.

 

Het huidige Bestuur (2024) bestaat uit Erwin Gibbes (voorzitter), Helma Maduro-Molhuijsen (erelid), Carl Renardus, Egdar Trapenberg, Christel Monsanto, Wim Kamps, Peter Fontilus en Max Scriwanek.

 

 

 

Het Bestuur in 2019:

 2019 Bestuur

 

Het bestuur in 2016:

2016 Bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur in 2014:

bestuur-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Het bestuur in 2013:

bestuur-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Het bestuur in 2008:

bestuur2008a