panorama

Lezing door Wim Renkema

Op 3 juni 2009 organiseerde het bestuur in het auditorium van de Openbare Bibliotheek een lezing door dr. Wim Renkema, getiteld: “Een leven in de West; Van Raders en zijn werkzaamheden op Curaçao” 

vanraders

De historicus Wim Renkema is werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs. In de jaren 1970 tot 1975 was hij leraar geschiedenis aan het Peter Stuyvesant College. Hij promoveerde in 1981 op een proefschrift over het Curaçaose plantagebedrijf; het bekende en veel geraadpleegde  boek “Het Curaçaose plantagebedrijf in de negentiende eeuw”. In dezelfde tijd publiceerde hij enkele artikelen over onderwerpen uit de Curaçaose geschiedenis. Sinds zijn pensionering, enige jaren geleden, heeft hij het archiefonderzoek naar de Curaçaose geschiedenis weer opgevat. Het resultaat hiervan is een nieuwe publicatie over gouverneur Van Raders, dat binnenkort verschijnt. 


Van Raders verbleef op Curaçao van 1816 tot 1845, eerst als militair en van 1836 – 1845 als Gezaghebber, in welke functie hij diverse landbouwexperimenten opzette om de economie van de kolonie te bevorderen.  De in 1794 in Doesburg geboren Van Raders kwam al op jonge leeftijd bij de marine en de landmacht terecht.

Een biografie over deze Reinier Frederik baron Van Raders is te vinden op Wikipedia: Van Raders - Wikipedia